hrvatski deutsch english

O nama

Odvjetnički ured Surić pruža pravne usluge stranim i domaćim, kako pravnim tako i fizičkim osobama na visokoj stručnoj razini.

Područja prakse

Ured ima bogato iskustvo u pružanju svih pravnih usluga vezanih za nekretnine kao i u pružanju pravnih savjeta vezanih za ulaganja u nekretnine.